Top 5 λύσεις λογισμικού μισθοδοσίας για μικρές επιχειρήσεις στο 2020

Το πακέτο μισθοδοσίας είναι διαθέσιμο μέσω των προμηθευτών Επιστημών της μονάδας χρόνου,
Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι ένα τμήμα του συστήματος ΑΕΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα πακέτου χρησιμοποιείται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, όπως η προσθήκη άκρων των εργαζομένων, η αφαίρεση εκπτώσεων, οι μισθοί που καταβάλλονται στους λογαριασμούς ιδρυμάτων των εργαζομένων, οι φορολογικές ποικιλίες και οι πληρωμές, καθώς και διάφορα άλλα πράγματα. Το πακέτο βοηθά να περιορίσει το χρόνο των χειροκίνητων μπλουνέρ ως χρόνο κύκλου. Θα ήταν βολικό να ξεκινήσετε με τη γραμμή προς τα επάνω και αυτό το πακέτο. Επιπλέον, τα προγράμματα διαχείρισης μισθοδοσίας παρέχουν άκρα όπως ανειδίκευτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οικονομικά προσιτά στοιχεία εργαζομένων και σωστές κριτικές για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Θα είστε σε θέση να λάβετε πρόσθετα δεδομένα σχετικά με αυτό το πακέτο, βρίσκοντας σχετικά με διάσημες δομές κατά τη διάρκεια αυτής της κλάσης. Προτείνουμε στην κύρια πρόταση για την υπηρεσία των "νωμένων Εθνών, η οποία θεωρείται εκπληκτική κατά τη διάρκεια αυτού του συμπλέγματος.

Πιο δημοφιλές λογισμικό μισθοδοσίας

Zero: είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή λογιστικής για επιχειρήσεις σε όλες τις κλίμακες και βιομηχανίες, αν και υπάρχουν επίσης προσωπικοί λογιστές και κλητών. Εστιάζει στη συνεργασία και κρατά τις ομάδες συνδεδεμένες οπουδήποτε.
Μισθοδοσία Ινουίτ: ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πακέτων διαχείρισης μισθωτών υπηρεσιών για την ΚΓΠ με μικρό εταιρικό καπάκι χειρίζεται κάθε μισθολογική και φορολογική μέθοδο έγκαιρα και με αποδοτικότητα.
Πληρότητα: προηγμένη μισθοδοσία και σουίτα χρόνου που έχει σχεδιαστεί για να συρρικνώσει την αγορά SMB. Η κύρια κλάση επιλογής του μετρά την πτυχή της αυτοεξυπηρέτησης και τα καλύτερα νέα.
Εγγυημένα μισθοδοσία: μια συνολική ανάλυση της μισθοδοσίας σε γραμμή που διαχειρίζεται γρήγορα και με ακρίβεια τη μισθοδοσία και υπολογίζει τους φόρους μισθοδοσίας σε δευτερόλεπτα.
Άκρο λογαριασμού: αφηρημένος εμπορικός εταιρικός λογαριασμός Macintosh και Windows που εκτελεί αληθινές αναφορές σε όλες τις περιοχές της επιχείρησής σας.

Οφέλη από το λογισμικό μισθοδοσίας

Οι λεπτομερείς συγκρίσεις μας υποδεικνύουν ότι τα εργαλεία μισθοδοσίας προσφέρουν πολλές ευλογίες, όπως εξοικονόμηση χρόνου και μετρητών και εξάλειψη των κινδύνων συμμόρφωσης.

Εξοικονόμηση χρόνου-θα είστε σε θέση να διατηρήσετε το χρόνο σας σε μεγάλο χρονικό διάστημα με τα μετρητά, εκμεταλλευόμενοι ένα τέλειο πακέτο μισθοδοσίας. Αυτές οι εφαρμογές μετρούν τις τάξεις που έχουν σχεδιαστεί διαισθητικά, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα των υπαλλήλων της μονάδας του χρόνου θα μάθουν απλά πώς να τα γνωρίζουν. Ένας ηγέτης του κτιρίου διαπίστωσε ότι ήταν σε θέση να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση μισθοδοσίας για να χρησιμοποιήσει την πρόταση της ADP. Είναι συνηθισμένος να πληρώνει 2 ημέρες με μη αυτόματο τρόπο τα καθήκοντα μισθοδοσίας των τεχνών, αν και το πακέτο μείωσε το χρόνο μόνο σε 0,5.
Μειώνοντας τις απειλές και αυξάνοντας την ακρίβεια-τα πακέτα μισθοδοσίας μπορεί να είναι ένα δώρο για τους οργανισμούς που πληρούν τις φορολογικές απαιτήσεις και αναφορές φόρου αρχείων. Οι μη αυτόματες διαδικασίες μισθοδοσίας θα προκαλέσουν ανθρώπινα σφάλματα που θα επηρεάσουν σημαντικά έναν οργανισμό. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κυρώσεων εάν δεν τηρούν σωστά τους φορολογικούς κανόνες. Οι επιλογές διαχείρισης μισθοδοσίας θα ολοκληρώσουν τη φορολογική αναφορά και θα υποβάλουν αίτηση για την εταιρεία σας και θα πρέπει επίσης να αναφέρετε τις ημερομηνίες λήξης τους. Επιπλέον, αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της καταδίωξης αλλαγές στο φορολογικό κώδικα.
2 παραγωγή λεπτομερών εκθέσεων-το πακέτο μισθοδοσίας θα σας βοηθήσει να παρέχετε πληροφορίες τραγουδιού με την πάροδο του χρόνου και να δημιουργήσετε έξυπνες κριτικές για ελεγκτές, λογιστές και εσωτερικούς κατασκευαστές προϊόντων. Δείγματα αυτών των εκθέσεων περιγράφουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, τα ετήσια φορολογικά εμβάσματα και τα τριμηνιαία έξοδα στα σχέδια 401k.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: